عکاس خونگی

آموزشگاه هنری

آگهی ها صفحه نخست

آموزش تخصصی قالی بافی گلیم بافی تابلوفرش بامدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای.

تماس: 88759684 - فکس: 88759684 تهران-تهران موبایل: 09191202163

آموزشگاه قالی بافی باغ گره آموزش تخصصی بافت فرش وتابلوفرش ابریشمی تضمین کار درمنزل پس ازآموزش کسب درآمدمناسب ودایم

تماس: 88251743 تهران-تهران موبایل: 09122149427

دسته بندی موضوعی